top of page
Zoeken

Tips voor mantelzorgers

Bijgewerkt op: 16 nov. 2018

Tijd voor jezelf


De taak als mantelzorger opnemen is een niet te onderschatten uitdaging. Het is zowel mentaal als lichamelijk zeer intensief en vermoeiend. Regelmatig tijd vrijmaken voor jezelf of tijd maken voor ontspanning buiten de omgeving van uw naaste zijn van cruciaal belang. Je voortdurende zorg of bekommernis mag geen vanzelfsprekendheid worden.


Hulp door overheid en instanties


Er zijn verschillende organisaties en gemeenschappen gericht op mantelzorger. Zij ondersteunen met advies en tips of brengen mantelzorgers samen om ervaringen te delen of hun hart te luchten. Kijk ook zeker na waar overheidsinstanties kunnen helpen. Verschillende premies worden toegekend aan mantelzorgers en zorgvragers. Ook bepaalde vzw’s begeleiden mantelzorgers in het toepassen van de juiste zorg of het verkrijgen van de premies.


Inbrengen van vaste dagindelingen


Werk met een vaste dagindeling. Dit zorgt voor regelmaat zowel bij de zorgvrager als bij de mantelzorger. Deze regelmaat zorgt er ook voor dat de kans verkleint dat de mantelzorger zich volledig laat isoleren door de zorgvraag. Zorg ook voor een vaste structuur die samenloopt met thuiszorg en andere familiebezoeken.


Informeren over ziekte of klachten


Een duidelijk beeld krijgen over de gevolgen van een bepaalde ziekte en hoe ermee om te gaan, kan voor mantelzorgers zeer belangrijk zijn. Zowel op vlak van inleven als op vlak van zorg kunnen artsen en organisaties bijstaan. De informatie helpt de huidige situatie beter te begrijpen en te accepteren.


Stimuleren van zelfredzaamheid


Het worden van een mantelzorger is een proces die enige tijd in beslag kan nemen. Het speelt zich vaak af in verschillende fases en heeft een wisselende intensiteit. Het is te allen tijde belangrijk de zelfredzaamheid van de zorgvrager te stimuleren indien mogelijk. Het gunnen van de zelfstandigheid is een zeer belangrijk gegeven die de relatie zorgvrager-mantelzorger in stand houdt. Vaak gaat dit gepaard met trots en waardigheid, die beiden zeer gevoelig kunnen liggen bij de zorgvrager.


Betrekken van de hele familie


Probeer de zorgnood niet helemaal alleen te dragen. De mantelzorger moet hulp kunnen vragen aan naasten en familie om de zorgvraag op te vangen of om de mantelzorger bepaalde tijden te ontlasten. Ook voor belangrijke beslissingen of ontwikkelingen is het belangrijk dat iedereen erbij betrokken wordt. Ook op mentaal vlak is het goed om je bevindingen of problemen te kunnen delen.


Ken je eigen grenzen en bespreek latere opties


De kans is groot dat uw naaste steeds meer zorg zal nodig hebben. Het is dan ook belangrijk van uw eigen grenzen te kennen en tijdig alternatieven te onderzoeken. Maak deze opties ook bespreekbaar en betrek opnieuw de hele familie. Wees open over de situatie en uw eigen kunnen.


Inwonende assistent


RusTThuiS voorziet inwonende assistenten. Voor senioren die helemaal alleen zijn maar ook vaak voor senioren echtparen. Hierbij is meestal een van de twee zorgbehoevend en draagt de andere de functie van mantelzorger. Onze inwonende assistent ontlast deze mantelzorger van zijn/haar taken en zo moet deze de zorgnood niet langer alleen dragen. Verder is dit vaak ook de enige optie aangezien klassieke woonzorgcentra echtparen kunnen weigeren door een te hoge bezettingsgraad of de te lage zorgbehoevendheid van de mantelzorger. Ook willen de echtparen niet van elkaar gescheiden worden en het liefst blijven wonen in hun vertrouwde leefomgeving.Bronnen:
325 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Σχόλια


bottom of page