top of page

De eerste stappen richting inwonende hulp

 

De werking van RusTThuiS vzw draait om het faciliteren van een delicaat proces waarbij we de juiste zorgassistent matchen met hulpbehoevenden. We begrijpen dat het vinden van de perfecte zorgassistent een zorgvuldige aanpak vereist, gebaseerd op transparantie, goede afspraken en een diepgaand begrip van de specifieke behoeften van elke individuele situatie.

Het proces begint met het nauwgezet in kaart brengen van de vereisten en wensen van de hulpbehoevende en hun familie. We geloven sterk in de kracht van een goede match en hechten veel belang aan open communicatie om een vertrouwensband te creëren tussen alle betrokken partijen. Daarnaast is het essentieel om een duidelijk en transparant takenpakket op te stellen. Dit zorgt ervoor dat zowel de hulpbehoevende als de zorgassistent een helder beeld hebben van de verwachtingen en verantwoordelijkheden.

 

Door openlijk te praten over het aantal werkuren, inwonende nachten en het takenpakket, streven we ernaar om een evenwichtige en bevredigende werkomgeving te creëren voor zowel de zorgassistent als de hulpbehoevende.

Onze werking bestaat uit twee belangrijke fases:

De eerste fase is de zoekfase, waarin we actief op zoek gaan naar geschikte kandidaten die voldoen aan de specifieke vereisten. We verspreiden en promoten de vacature zorgvuldig en voeren een zorgvuldige screening uit om ervoor te zorgen dat alleen de meest geschikte kandidaten worden voorgesteld.

Na een succesvolle zoekfase gaan we over op de aanwervingsfase, waarbij we de overeenkomst opstellen tussen enerzijds de hulpbehoevende en de zorgassistent en anderzijds de hulpbehoevende en RusTThuiS. RusTThuis ontfermt zich over alle administratieve taken zoals het aanvragen van ondernemingsnummer, loonverwerking, verzekeringen en vakantieregelingen, zodat de focus volledig kan liggen op het bieden van kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning.

Opstarten van de Zoekfase

  1. Neem contact op via het contactformulier, licht indien mogelijk de huidige situatie reeds kort toe. 

  2. Teams gesprek met de familie: In overleg met de familie stellen we de vacature op, waarbij we alle nodige informatie verzamelen om de ideale zorgassistent te vinden.

  3. Verspreiden en promoten van de vacature: Na goedkeuring van de vacature door de familie zorgen wij ervoor dat deze wordt verspreid en gepromoot via onze kanalen en netwerken.

  4. Screening van kandidaten: RusTThuiS voert een eerste screening van de kandidaten uit via een Teams gesprek. Hierbij lichten we ook de specifieke situatie van de hulpbehoevende toe.

  5. Voorstelling aan de familie: De mogelijke kandidaten worden voorgesteld aan het contactpersoon van de familie. Indien gewenst, kan RusTThuiS ook een eerste online gesprek tussen de kandidaat en de familie organiseren.

  6. Verdere afspraken: Als het eerste gesprek goed verloopt, kunnen de kandidaat en de familie verdere afspraken maken met betrekking tot planning, arbeidsuren (maximum 38 uur), aantal nachten inwonend en takenpakket.

De kostprijs voor de zoekfase bedraagt 490 euro.

Contactformulier

bottom of page