top of page

Veelgestelde vragen

Wat is de maandelijkse kostprijs na de aanwervingsfase?

De totale kostprijs per maand bedraagt 3590 euro. Deze prijs omvat alles zoals het loon van de inwonende zorgassistent, verzekeringen, aansluitingen, RSZ, opvolging, voorheffingen e.d.. 

 

In de maandelijkse factuur van 3590 euro zijn alle loonkosten inbegrepen. Wel vragen we aan de senioren een aparte slaapkamer en goede internetverbinding te voorzien om de zorgassistent te kunnen accommoderen. Ook op vlak van verzekeringen en aansluitingen zit alles in de maandelijkse kostprijs verwerkt. De senior dient wel in orde te zijn met de familiale verzekering en brandverzekering. Verder moet ook rekening gehouden worden met de kost & inwoon van de assistent aangezien deze de maaltijden en voorzieningen met de senior(en) deelt.

                 

Hebben de zorgassistenten de juiste opleiding?

Onze zorgassistenten hebben ofwel een opleiding verzorgende ofwel een opleiding zorgkundige gevolgd in België en zijn dus volledige bekwaam en opgeleid om te assisteren bij persoonlijke hygiëne, toiletbezoek, begeleiding en andere niet-verpleegkundige zorgtaken. Hiermee voldoen ze ook aan de voorwaarden opgelegd door Zorg & Gezondheid om de kwaliteit binnen de zorg te kunnen handhaven.

Wanneer werkt en wat zijn de taken van de zorgassistent?

Er wordt gewerkt met een 38-uur werkschema verdeeld over 6 dagen. Zondagsarbeid en nachtwerk zijn niet toegestaan. De zorgassistenten bieden hulp bij de dagbesteding en assisteren bij ondermeer boodschappen doen, gezelschap bieden, eten bereiden, activiteiten faciliteren. Hun zorgkundig statuut laat hen toe bovenop de alledaagse activiteiten ook hulp te bieden op vlak van verzorging. Dit houdt in: hulp bij aan en uitkleden, assistentie bij toiletbezoek, bijstaan bij persoonlijke hygiëne en verzorging en hulp bij verplaatsing... Ook de aanwezigheid van de inwonende assistent biedt een ideale remedie tegen vereenzaming en brengt voor de familie en mantelzorger van de senior een gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Zijn er bepaalde tussenkomsten in de prijs? (PAB, PGB, PvB, Zorgpremies,...)

Onze diensten kunnen vergoed worden met een deel van of het volledige persoonsvolgend budget indien de patiënt hier recht op heeft. Ook zijn er bepaalde zorgpremies zoals bijvoorbeeld het “Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood” die kan oplopen tot 583 euro per maand waar senioren op kunnen beroepen als tegemoetkoming in de kostprijs.

Zelf proberen we ons als organisatie te engageren op politiek vlak om op termijn de kostprijs van de diensten van RusTThuiS vzw te laten dalen door eventuele subsidies of overheidstussenkomsten.

Bestaat er voor elk ziektebeeld een passende zorgassistent?

Onze zorgassistenten zijn door hun opleiding en ook door vorige werkervaringen met de meeste ziektebeelden bij senioren zoals dementie, Parkinson, verlamming of herseninfarct (CVA) in aanraking gekomen. Iedere aanvraag is anders waardoor deze ook op maat wordt behandeld. Het zoeken van de juiste assistent is een matchmaking naar zowel de persoonlijkheden als ervaring met bepaalde ziektebeelden.

 

Helaas worden we ook weleens geconfronteerd met de harde realiteit waar thuis blijven wonen, zelfs met een inwonende zorgassistent, niet meer mogelijk is. Het is belangrijk een houdbare situatie te creëren voor alle betrokkenen. 

 

Hoe lang blijft eenzelfde zorgassistent?

Het eerste contract tussen de senior en de zorgassistent is van bepaalde duur met 5 maanden. Nadien kan beslist worden om het contract te verlengen voor bepaalde of onbepaalde duur. 

Kan het contract worden stopgezet?

Indien de samenwerking echt niet blijkt te werken en het contract dient stopgezet te worden, wordt een Bij stopzetting van het tijdelijk contract van 5 maanden wordt een extra maandvergoeding aangerekend om de opzegkosten te vergoeden.

 

 

Wat als de zorgassistent ziek is of vakantie heeft?

De assistenten hebben recht op vakantiedagen bovenop de wettelijke feestdagen. De vakantiedagen dienen genoeg op voorhand te worden aangevraagd en worden in onderling overleg goedgekeurd. Meestal wordt er een oplossing gezocht waarbij de familie, mantelzorger of thuiszorgdiensten deze periode overbruggen. 

bottom of page